Lage-emissiezone (LEZ)

De invoering van een lage-emissiezone in Willebroek wordt samen met de stad Mechelen onderzocht. Tegen het voorjaar van 2018 zou er duidelijkheid moeten zijn over de afbakening van het gebied, de randvoorwaarden en de timing.

 

Omdat de voorkeur uitgaat naar een zo uniform mogelijke regelgeving over de stadsgrenzen heen, laten Willebroek en Mechelen zich inspireren door de stad Antwerpen, die eerder dit jaar een lage-emissiezone heeft ingevoerd.

 

Als je wilt weten of een wagen in de toekomst nog toegang tot de lage-emissiezone zal hebben, kan je de tool raadplegen die de stad Antwerpen heeft ontwikkeld, via https://lez.antwerpen.be. Je mag deze tool als richtinggevend en voorlopig zien, in afwachting van de conclusies van onze eigen studie.

 

Met verdere vragen of opmerkingen over dit project kan je terecht bij de dienst Mobiliteit of via e-mail op lage-emissiezone@bestuurmewi.be.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster