Consulent handhaving

 

 

Created with GIMPOcmw LogoAls organisatie met een modern lokaal beleid trachten we aan meer dan 26.000 mensen onze dienstverlening optimaal aan te bieden. Om onze doelstellingen te realiseren hebben wij een dynamische en stevige organisatie uitgebouwd met meer dan 550 medewerkers. Om de vele nieuwe uitdagingen te trotseren zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers waarvan de kwaliteiten belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht of afkomst.
 

Created with GIMP

 

 

 

Consulent handhaving (m/v)  (B1-B3)

 

 

Taken:   

 

 

 

Als consulent handhaving ben je werkzaam op het brede terrein van openbare rust, orde, veiligheid en gezondheid en sta je mee in voor de implementatie en uitbouw van een integrale veiligheidszorg, en waak je over de uitvoering van het handhavingsbeleid op verschillende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en milieu, recreatie, bevolking, verkeer, leefbaarheid,…

                    

 • Je werkt, samen met de consulent integrale veiligheid en consulent gemeenschapsgerichte preventie, mee aan de opmaak, uitvoering, evaluatie en bijsturing van het lokaal integraal veiligheidsplan en het handhavingsbeleid
 • Je bewaakt het evenwicht tussen proactieve en reactieve acties, waarbij een brede proactieve oriëntatie de basis vormt van waaruit alle andere maatregelen vertrekken.
 • Je coördineert projecten m.b.t. handhaving in de verschillende beleidsdomeinen zoals omgeving, ruimte, ondernemen, wonen en leven,…  (zoals vb.: NERO, pleincoaches, fietsenzenders, fietsgraveeracties, M.E.G.A. project, ….)
 • Je fungeert als contactpersoon naar toezichthoudende overheid, externe partners en andere openbare besturen, …

 

 

Voorwaarden:

 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur met een juridische achtergrond zoals rechtspraktijk ….)

 

 • We verwachten van jou dat je gestructureerd kan werken en deze structuren ook kan uitdragen naar je collega’s.
 • Je bent een echte teamspeler, staat open voor nieuwe uitdagingen, kan zelfstandig werken, neemt zelf initiatief om een werkwijze te verbeteren en te veranderen.
 • Je beschikt over de nodige kennis en kan te vervolgen misdrijven en inbreuken detecteren en afhandelen, steeds met aandacht voor de burgers, overtreders, interne en externe partners, collega’s en organisatie
 • Een positieve houding en een vlotte klantgerichtheid vormen de rode draad in jouw communicatie.

 

 

Wij bieden: 

 

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur in een aangename werkomgeving 
 • Geïndexeerd loon: minimum bruto maandloon bij aanvang: 2.412,49 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen verlof, 14 feestdagen + compensatie)
 • Flexibel werken met glijdend uurrooster en mogelijkheid tot vrije vrijdagnamiddag
 • Extra legale voordelen: maaltijdcheques (6,00 euro per voltijds gewerkte dag), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en vergoeding voor het openbaar vervoer
 • En nog veel meer …

 

Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 2 jaar aangelegd.

 

                       

 

   

Interesse?

Richt dan uw kandidatuur, bestaande uit een motivatiebrief, ingevuld sollicitatieformulier, een kopie van uw diploma en een uittreksel uit het strafregister aan het College van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek of mail alles naar hrm@willebroek.be en dit uiterlijk op woensdag 6 september 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor verdere inlichtingen, aanvraag van het sollicitatieformulier, een gedetailleerde functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met de HRM-dienst (03 866 91 66 of via hrm@willebroek.be).

 

De Organisatie Willebroek besteed aandacht aan het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving.

De kwaliteiten van de kandidaat werknemer zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische origine of eventuele handicap.

 

 

Created with GIMP

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster