Handelskernversterkende subsidies

Algemene informatie

 

In navolging van het strategisch commercieel plan heeft het gemeentebestuur Willebroek een subsidieregeling uitgewerkt om de aantrekkelijkheid en het ondernemerschap in haar commerciële centra en specifiek het kernwinkelgebied te stimuleren.

 

Het gemeentelijke handelskernversterkend subsidiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 mei 2017 en is in werking getreden op 1 september 2017 en geldig tot en met 31 augustus 2017.

 

Het subsidiereglement bestaat uit volgende subsidies:

 

  • Startersubsidie: voor ondernemers die een nieuwe handelszaak oprichten in het kernwinkelgebied of een buurtwinkel in een woonkern.
  • Herlokalisatiesubsidie: voor ondernemers die hun bestaande handelszaak buiten het kernwinkelgebied verhuizen naar het kernwinkelgebied.
  • Subsidie voor gevelrenovatie: voor de gevelrenovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied. Alle informatie en voorwaarden met betrekking tot bovenvernoemde premies kan u nalezen in het gemeentelijke handelskernversterkend subsidiereglement.

 

Alle informatie en voorwaarden omtrent bovenvernoemde premies zijn na te lezen in het gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement.

 

 

 

Procedure

 

  • De subsidies dienen schriftelijk per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur. U dient hiervoor het aanvraagformulier volledig ingevuld met de nodige bewijsstukken (o.a. overzicht van de geraamde kosten via sjabloon kostenopgave , …)  te bezorgen aan:

 

Gemeentebestuur Willebroek
t.a.v. dienst lokale economie
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek 

 

  • Het gemeentebestuur zal het dossier volledig verklaren of bijkomende informatie opvragen.
  • Het college van burgemeester beslist op basis van adviezen over de principiële goedkeuring van de subsidie.
  • Vervolgens dient de aanvrager uiterlijk 1 jaar na de principiële goedkeuring de uitbetaling van de premie schriftelijk per aangetekende zending of tegen persoonlijke afgifte in te dienen. Hiervoor maakt men gebruik van het formulier betalingsaanvraag en voegt men de noodzakelijke bewijsstukken (o.a. facturen, betaalbewijzen en overzicht van de ingediende kosten op basis van het sjabloon kostendeclaratie, …)  toe.
  • Na een positieve beslissing door het college van burgemeester en schepenen wordt de subsidie binnen de 3 maand uitbetaald op het rekeningnummer van de begunstigde.

 


Wetgeving of reglement

 

Gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster