Handelskernversterkende subsidies

In navolging van het strategisch commercieel plan heeft het gemeentebestuur Willebroek (met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen) een subsidieregeling uitgewerkt om de aantrekkelijkheid en het ondernemerschap in haar commerciële centra en specifiek het kernwinkelgebied te stimuleren.

 

Sinds 1 september 2017 is er een gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement. In oktober ontving de gemeente positief nieuws i.v.m. het ingediende project 'oproep premiestelsels kernwinkelgebied'. Mits enkele aanpassingen kon de gemeente genieten van ondersteuning vanuit Vlaanderen voor de subsidies gevelrenovatie en herlokalisatie van een bestaande handelszaak.

Op 19 december 2017 werd de aanpassing van het gemeentelijke handelskernversterkend subsidiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 januari 2018 en is geldig tot en met 31 december 2020.

 

Het subsidiereglement bestaat uit volgende subsidies:

  • Startersubsidie: voor ondernemers die een nieuwe handelszaak oprichten in het kernwinkelgebied of een buurtwinkel in een woonkern.
  • Herlokalisatiesubsidie: voor ondernemers die hun bestaande handelszaak buiten het kernwinkelgebied verhuizen naar het kernwinkelgebied.
  • Subsidie voor gevelrenovatie: voor de gevelrenovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied. Alle informatie en voorwaarden met betrekking tot bovenvernoemde premies kan u nalezen in het gemeentelijke handelskernversterkend subsidiereglement.

Alle informatie en voorwaarden omtrent boven vernoemde premies zijn na te lezen in het gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement.

 

Procedure

  • De subsidies dienen schriftelijk per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur. U dient hiervoor het aanvraagformulier volledig ingevuld met de nodige bewijsstukken (o.a. overzicht van de geraamde kosten via sjabloon kostenopgave , …)  te bezorgen aan:

 

Gemeentebestuur Willebroek

t.a.v dienst lokale economie

Pastorijstraat 1

2830 Willebroek

 

  • Het gemeentebestuur zal het dossier volledig verklaren of bijkomende informatie opvragen.
  • Het college van burgemeester beslist op basis van adviezen over de principiële goedkeuring van de subsidie.
  • Vervolgens dient de aanvrager uiterlijk 1 jaar na de principiële goedkeuring de uitbetaling van de premie schriftelijk per aangetekende zending of tegen persoonlijke afgifte in te dienen. Hiervoor maakt men gebruik van het formulier betalingsaanvraag en voegt men de noodzakelijke bewijsstukken (o.a. facturen, betaalbewijzen en overzicht van de ingediende kosten op basis van het sjabloon kostendeclaratie, …) toe.
  • Na een positieve beslissing door het college van burgemeester en schepenen wordt de subsidie binnen de 3 maand uitbetaald op het rekeningnummer van de begunstigde.

 


Wetgeving of reglement

  

Gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement

 


Contactpunt voor concrete informatie:

Contacteer het Agentschap Innoveren & Ondernemen gratis op 0800 20 555 op werkdagen van 9 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 17 uur. Op vrijdag tot 16 uur.
Via e-mail kan je het Agentschap Innoveren & Ondernemen via deze link contacteren.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster