Aangepaste fasering werken in Klein-Willebroek

08/09/2017


Voor de aanleg van het nieuwe waterzuiveringsstation in Klein-Willebroek worden er -in samenwerking met Aquafin en Pidpa- wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd in de Antwerpsesteenweg, Volksstraat, Schoolstraat, Dwarsdijk en Westvaartdijk. Om praktische redenen werd beslist om de fasering van de werken aan te passen.

 

“Voor de ontsluiting tijdens de initiële tweede fase, waarbij de Volksstraat zou worden aangepakt, en de werken in de Antwerpsesteenweg kregen we van het bedrijf Distrilog de toestemming om de omleiding over hun terreinen te laten verlopen. Omdat het bedrijf tegen eind december opnieuw het volledige terrein ter beschikking wil hebben en wij die vraag uiteraard willen respecteren, werd beslist om deze werken naar voor te schuiven. Nadien volgen dan de andere fasen zoals eerst gepland. De initiële eerste fase, de Dwarsdijk, wordt naar achter geschoven en komt vermoedelijk pas rond het voorjaar van 2018 aan de beurt”, aldus schepen van mobiliteit Luc Spiessens.

 

“Deze gewijzigde planning laat ons ook toe om in de Volksstraat een andere werkwijze uit te testen waarbij een minimum aan water aan de bodem zal onttrokken worden. Hierdoor blijft de kans op zettingen in de ondergrond minimaal. Met deze aangepaste methode willen we tegemoet komen aan de grote ongerustheid die er onder de bewoners van Klein-Willebroek over deze werken heerste. Als deze alternatieve uitvoering succesvol blijkt, zal deze nadien uiteraard ook worden toegepast in de Dwarsdijk”, vertelt burgemeester Eddy Bevers.

 

Concreet betekent dit alles dat de aannemer vanaf maandag 11 september zal starten met de rioleringswerken in de Volksstraat ter hoogte van het kruispunt met de Dwarsdijk en Schoolstraat. Vanaf die dag zal er voor beide straten, alsook voor de Westvaartdijk een omleiding worden ingesteld over het terrein van Distrilog. De straten zullen nog bereikbaar zijn via de normale weg (Antwerpsesteenweg). Het uitrijden kan enkel gebeuren over het terrein van Distrilog, richting Victor Dumonlaan. De toegang tot dit terrein bevindt zich aan het einde van de Westvaartdijk. De Dwarsdijk blijft gedurende de werken ter hoogte van het kruispunt bereikbaar via een noodweg over de parking. Voor de fase Antwerpsesteenweg, die onder normale omstandigheden pas zal aanvatten omstreeks eind oktober/begin november, geldt een globale omleiding voor gans Klein-Willebroek.  Het inrijdend verkeer moet omrijden langs de Victor Dumonlaan en Oostvaartdijk (langs RYAC).  Het uitrijdend verkeer volgt de eerder vermelde omleiding over het terrein van Distrilog startend aan het einde van de Westvaartdijk.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster