Opstart Buurtinformatienetwerk Kebbingen II

05/10/2017


Door het succes van de twee reeds bestaande Buurtinformatienetwerken (BIN) in Willebroek, start er nu een derde BIN op: Kebbingen II. Daarnaast zitten er nog twee andere BIN’s in de opstartfase.

 

Het charter voor dit buurtinformatienetwerk wordt ondertekend op donderdag 5 okotober 2017 om 20.00 uur ter hoogte van het BIN-bord bij het begin van de Jan Neutjensstraat in Blaasveld.

 

Een buurtinformatienetwerk  is een samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale politie binnen een bepaalde buurt. Het initiatief om een BIN op te richten -en dus ook deze  BIN Kebbingen II- komt vanuit de buurbewoners, ondersteund door de overheid en de politie. Aan de basis ligt het bestaande wijkcomité in deze buurt.

 

De voornaamste redenen om zo’n BIN op te richten zijn:

  • het algemene veiligheidsgevoel verhogen
  • de sociale samenhang versterken
  • aan preventie doen (criminaliteitsbeheersing)
  • veiligheidsmaatregelen aanmoedigen
  • initiatief nemen m.b.t. de veiligheidsproblematiek
  • de aangiftebereidheid om bepaalde feiten aan te geven vergroten
  • het contact en de communicatie tussen inwoners en de politie verbeteren
  • criminaliteit verminderen

 

Dit alles wordt gekoppeld aan permanente informatie-uitwisseling.  Natuurlijk wordt hierbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd (bv. privacy, beroepsgeheim, …). De strijd tegen onder meer woninginbraken is een prioriteit voor de lokale politie Mechelen-Willebroek. Zo zijn er zeer regelmatig acties om te voorkomen dat inbrekers hun slag kunnen slaan of om hen op heterdaad te betrappen. Maar er wordt ook getracht om mogelijke (rondtrekkende) dadergroepen in beeld te brengen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn de ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) en de structurele samenwerking met de luchtsteun door de federale politie met de inzet van de politiehelikopter.

 

Naast deze actieve aanwezigheid van politie, controleacties en infrastructurele maatregelen, komt daar nu een buurtinformatienetwerk bij. BIN Kebbingen II telt 292 woningen en 750 inwoners. Bewoners van 54 woningen engageerden zich reeds om lid te worden van het buurtinformatienetwerk. Eén van de doelstellingen van het BIN is om de meldingsbereidheid te verhogen. De BIN-leden engageren zich dus om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek. Dit kan de klok rond.

 

De politie van haar kant zal gestructureerde BIN-berichten verspreiden naar de BIN-leden wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gesproken berichten, sms en e-mail. Het soort bericht wordt bepaald door de dringendheid van verspreiding. Gesproken en sms-berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid bij heel dringende en acute situaties op de huistelefoon en/of mobiele telefoon. Een verdacht individu dat om drie uur ’s nachts plots in een groot aantal woningen het licht ziet aangaan, weet dat hij beter kan vertrekken. E-mail berichten zijn belangrijk, maar niet dringend.  Ze geven informatie en feedback over een bepaald fenomeen.

 

Met BIN Kebbingen II willen de bewoners, in samenwerking met de politie en hun overheid, graag het veiligheidsgevoel vergroten, de sociale controle aanzwengelen én het belang van preventie verspreiden. Bovendien speelt een BIN ook een sensibiliserende rol in de problematiek van sluikstorten en vandalisme.

 

Vanuit de bestuurlijke overheid is er ook de wens om in Willebroek-centrum een BIN-Z op te starten. Dit is een BIN-netwerk specifiek voor zelfstandigen. Binnen de politiezone Mechelen-Willebroek is er reeds een BIN-Z actief in Mechelen.

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster