Conformiteitsattest bodemsaneringsproject Coolrec

Ons bestuur brengt het publiek in kennis van het conformiteitsattest dat door OVAM werd afgeleverd voor het "Tweede gefaseerd bodemsaneringsrapport Deel zone Compressorolie", Baeckelmansstraat 125.

 

De bekendmaking kan u hier downloaden en ligt ter inzage van 25/10/2017 tot 24/11/2017.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster