Controle Brandveiligheid

De preventiedienst voert wettelijke controles uit, alsook toezichtstaken die daarmee verband houden. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe richtlijnen inzake de brandveiligheid van publiek toegankelijke inrichtingen. De infobrochure kan u hier downloaden. Het volledige reglement is te vinden op de website van Hulpverleningszone Rivierenland

 

Is de controle gratis?

Nee, het retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie vestigt een retributie (betaling voor overheidsdiensten) op alle brandpreventieopdrachten die de brandweer uitvoert en waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Dit betekent concreet dat alle controlebezoeken alsook adviesverleningen inzake brandpreventie betalend zijn.

 

Voor meer details kunt u het retributiereglement brandpreventie raadplegen. Het formulier Aanvraag controle brandveiligheid kunt u hier  vinden.

 

Let op!

Bereid u goed voor op het controlebezoek. Dit bespaart behandelingstijd en -kosten.

Welke controles voert de brandweer uit?

De brandweer voert enkel controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn (bij wetten en verordeningen bepaalde gevallen) alsook wanneer de Burgemeester erom verzoekt.

Concreet gaat het om controles die onder andere te maken hebben met:

 

  • rustoorden (rust- en verzorgingstehuizen)
  • serviceflats
  • kinderopvang
  • toeristische logies
  • toerisme voor allen
  • ziekenhuizen
  • ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)
  • Politiereglement, publiek toegankelijke inrichting
  • Vlarem (Vlaams Reglement met betrekking tot Milieuvergunningen)
  • Stedenbouwkundige aanvragen, uitbreidingen, renovaties

 

Indien u nog specifieke en/of complexe vragen heeft, kunt u op voorbespreking komen bij de brandpreventiedienst ter voorbereiding van de controle. Hou er echter rekening mee dat hiervoor een bedrag wordt aangerekend.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster