OO Bekendmaking Alpreco nv

Alpreco nv heeft een aanvraag ingediend voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting alhier, Victor Dumonlaan 26.

De aanvraag omvat volgende milieu aspecten:

- het verder exploiteren en veranderen door omzetting van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening, uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van betonelementen.

 

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

Niet van toepassing

 

De exploitant vraagt om in afwijking van de bepalingen van artikel 5.15.0.6 §1 van Vlarem II de activiteiten te kunnen uitvoeren op maandag tot en met vrijdag van 5u tot 21u en op zaterdag van 8u tot 16u;

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd. 

Het openbaar onderzoek loopt van 27 november 2017 tot en met 26 december 2017.

 

Een gedetailleerde bekendmaking kan u hier terugvinden.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster