Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 

De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige- en de milieuvergunning vanaf 1 januari 2018. De behandeling verloopt volledig digitaal.

 

Vanaf 15 januari 2018 voorziet de Vlaamse overheid ook een vereenvoudigde versie van het loket namelijk het ‘snelinvoerloket’ en dit voor handelingen waarbij de medewerking van een architect niet verplicht is, zoals eenvoudige werken op en rond een gebouw (vb het plaatsen van zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis).

 

Omgevingsloket

Wanneer u een omgevingsvergunning wilt indienen verloopt dit via het omgevingsloket.

 

Voor werken met architect of een aanvraag ingedeelde inrichting of activiteiten van klasse 2:

-      Het omgevingsloket moet gebruikt worden om een dossier in te dienen

 

Voor werken zonder architect of meldingen voor een ingedeelde inrichting klasse 3:

-      Digitale aanvraag via het omgevingsloket

-      Aanvraagdossier op papier die het dubbele bedraagt van de normale kost indien je digitaal indient. (Hier kan u de verschillende belastingen en retributies terug vinden)

 

Welke dossiers dienen volgens het omgevingsloket ingediend te worden:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
  • Aanvraag van een omgevingsgvergunning voor een nieuwe verkaveling.
  • Bijstelling van een bestaande verkaveling.
  • Verzoek tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden.
  • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou?

-      Nieuwe aanvraagformulieren

-      Een omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, dit is nieuw op vlak van milieuvergunningenbeleid

-      Door voorbesprekingen te houden alvorens een aanvraag in te dienen, wordt er meer ingezet op een oplossingsgericht traject

-      Tijdens een lopende procedure is het mogelijk een aanvraag aan te vullen of aan te passen naar aanleiding van een openbaar onderzoek of advies

 

Willebroek streeft naar duidelijke en volledige vergunningen

Om dit resultaat te bewerkstelligen is onze gemeente vragende partij voor het houden van voorbesprekingen. Op deze manier krijgt iedereen rond de tafel een duidelijk beeld van wat er gewenst is en wat al dan niet mogelijk is. Door rekening te houden met de voorbespreking heeft jouw project een grotere kans van slagen.

 

Het retributiereglement stelt dat iedere aanvraag betalend wordt. Dit omvat ook onontvankelijke en onvolledige aanvragen. Dit is een extra stimulans om een voorbespreking te houden.

Omdat de omgevingsvergunning digitaal wordt verwerkt, zal bij een analoge indiening een meerprijs gevraagd worden om de aanvraag te digitalisering.

 

Wat met vergunningen voor 1 januari 2018?

Milieu- en stedenbouwkundig vergunningen ingediend voor 1 januari 2018 worden behandeld zoals de bepalingen van toepassing waren, voor zover ze volledig en ontvankelijk werden verklaard. Indien onvolledig dient de invoer via het omgevingsloket te gebeuren. Stedenbouwkundige dossiers ingediend voor 1 januari 2018 kunnen geraadpleegd worden via het loket voor bouwaanvragen.

 

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij de dienst omgeving via:

Mail: omgeving@willebroek.be

Tel.: 03 866 90 39

Indien u een afspraak wenst kan u hier het aanvraag formulier terugvinden. De dienst Omgeving zal u ten laatste binnen 1 week contacteren.

 

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster