Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen

Op 23 mei 2017 keurde de gemeenteraad het nieuw gemeentelijk reglement voor de begraafplaatsen goed. Dit reglement kunt u downloaden via deze website en u kunt dit inkijken bij de dienst onthaal in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Het reglement gaat in werking op de 5de dag na de bekendmaking op deze website.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster