OO bekendmaking nv Viabuild

Op 23 november 2017 heeft de bestendige deputatie aan nv Viabuild, gevestigd Schaliënhoevedreef 20F te 2800 Mechelen, onder voorwaarden deels de vergunning verleend voor het exploiteren van een recyclagebedrijf, gelegen te Hoeikensstraat 60, 2830 Willebroek.

 

De beslissing ligt van 23/01/2018 tot en met 22 februari 2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

Of via het omgevingsloket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 

Gedurende die periode kan er beroep worden ingediend volgens Artikel 56 van het omgevingsvergunningdecreet.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften

van het beroepschrift.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster