BIN-Z

Wat is het een BIN-Z ?

Een Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandige Ondernemers (BIN-Z) is een samenwerkingsverband tussen handelaars, een coördinator, lokale politie en lokale bestuurlijke overheden binnen een commerciële buurt. Niet alleen de zelfstandige ondernemers, maar ook beroepsverenigingen of lokale verenigingen, de lokale politie en de lokale overheid kunnen de aanzet geven voor het opstarten van het BIN-Z.

 

Wat is het doel van een BIN-Z ?

Een BIN-Z wil:

 

  • het veiligheidsgevoel verhogen;
  • de samenhang in de buurt versterken;
  • de buurt bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie;
  • meehelpen aan het voorkomen van slachtoffers bij brand en CO-vergiftiging;
  • een samenwerking tussen zelfstandige ondernemer, burger en politie realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling

 

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger en handelaar zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leef- omgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

 

Hoe werkt een BIN-Z?

Een BIN-Z bestaat uit een permanente informatie-uitwisseling tussen de handelaars in de gemeente en de politie. Wanneer een handelaar iets verdacht opmerkt, wordt dit doorgegeven aan de politie via de meldkamer (015 464 464). De politie analyseert de informatie en verwittigt indien nodig alle andere leden van het BIN-Z via e-mail of sms.

 

Wil je lid worden van het BIN-Z Willebroek?

Vul het digitaal invulformulier in. Zo word je opgenomen in de contactenlijsten van de politie.


Meer info?

Voor meer infomatie over het BIN-Z kan je steeds contact opnemen met de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster