BIN-Z Willebroek in de startblokken

07/02/2018


Naar analogie met een buurtinformatienetwerk -gestoeld op een samenwerking tussen inwoners uit een bepaalde buurt, gemeente en de lokale politie- staat er nu in Willebroek een BIN-Z in de startblokken. De gemeente Willebroek, dienst preventie en lokale economie, lokale politie Mechelen-Willebroek en de handelsverenigingen van de kanaalgemeente zetten hun schouders onder het BIN-Z.

 

Burgemeester Eddy Bevers: “Het BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, is een samenwerkingsverband tussen zelfstandigen en lokale politie binnen onze gemeente. Bedoeling is om zo het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen. Dit alles gekoppeld aan een permanente informatie-uitwisseling tussen handelaars uit de gemeente en de politie. Voor de handelaar zijn hier geen bijkomende kosten aan verbonden.”

Voor elk BIN-Z is er een coördinator, in ons verhaal de verantwoordelijken van de handelsverenigingen. Zij zijn het vaste aanspreekpunt van de politie voor de opvolging van het BIN-Z en zij functioneren daarenboven als spreekbuis tussen politie en de leden van het BIN-Z. “De leden van dit BIN-Z engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek. Dit kan de klok rond. Op die manier kunnen onze handelaars elkaar erg snel op de hoogte brengen wanneer er bijvoorbeeld met vals geld wordt betaald of wanneer ze te maken krijgen met een wisseltruc. Ook de normale contacten met de wijkagent blijven een belangrijk medium”, aldus schepen voor lokale economie Frank Vanwelkenhuysen.

 

De politie van haar kant verspreidt gestructureerde BIN-berichten naar de leden van het BIN-Z wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rode en groene berichten. Rode berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid naar alle leden bij heel dringende en acute situaties onder de vorm van een gesproken boodschap op de huistelefoon en/of mobiele telefoon. Groene berichten zijn belangrijk, maar niet dringend. Ze worden verspreid via e-mail door de coördinator, op aangeven van de politie. Groene berichten zijn onder meer bedoeld om feedback te geven, preventietips te verspreiden en informatie te geven over veiligheidsfenomenen.

 

Veiligheid is voor iedereen anders en bestaat uit vele kleine inspanningen. Het BIN-Z brengt alvast extra veiligheid naar uw handels- of horecazaak. 

 

 

Hoe werkt een BIN-Z?

U ziet een verdachte gedraging in uw handelszaak of in de buurt. U belt de lokale politie Mechelen-Willebroek op het nummer 015 464 464 en meldt wat u ziet.

De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt een sms-bericht of e-mail naar de leden van het BIN-Z.

Maak nu de klik naar meer veiligheid en registreer u gratis als BIN-Z lid via de website http://www.willebroek.be/binz.

Vergeet alvast niet om het telefoonnummer van  lokale politie in uw gsm op te slaan.

 

 

Voor bijkomende informatie omtrent de werking van dit buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers en/of uw lidmaatschap kan u terecht bij de lokale politie Mechelen-Willebroek of de dienst Lokale Economie van de gemeente Willebroek.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster