Sluitingsdag

Wat

Alle kleinhandelszaken zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag. Een wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uur die begint om 5.00 of 13.00 uur en die eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. De wetgever gaat ervan uit dat de wekelijkse rustdag op een zondag valt.

 

Er zijn drie types van afwijking mogelijk bij deze reglementering:

 

1. afwijking met betrekking tot de handelsvorm

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: "home party's");
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro...);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Hoofdactiviteit ?

Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak de volgende voorwaarden verenigt (cumulatieve criteria):

 • aan de buitenzijde van de vestiging wordt er uitsluitend naar deze activiteit verwezen;
 • de handelaar maakt uitsluitend reclame voor deze activiteit;
 • de keuze van de andere producten is beperkt;
 • de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.

2. afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten

Bij bijzondere gelegenheden kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking toestaan voor 15 dagen. Er worden geen individuele afwijkingen toegestaan. De dagen met afwijking voor de gemeente Willebroek vindt u terug op de pagina: Afwijkingen op de wekelijkse rustdag.

 

3. afwijkingen in toeristische gemeenten

In bepaalde (delen van) toeristische gemeenten genieten handelaars ook van een afwijking. De gemeente Willebroek hoort hier niet bij.

Voor wie

Alle kleinhandelaars in de gemeente Willebroek.

Hoe verkrijgen of aanvragen

De wetgever gaat ervan uit dat uw sluitingsdag op zondag valt.

 

Als u op een andere dag wilt sluiten dan de zondag, kan u dit doen zonder enige aanvraag. U dient de sluitingsdag en het aanvangsuur wel op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze aan te geven aan uw handelszaak. De wekelijkse rustdag moet voor minimaal 6 maand dezelfde blijven.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster