Wedstrijdreglement 'Kies mee de naam van het Centrumpark'

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Organisatie Willebroek, Dienst Communicatie, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is enkel bestemd voor de Organisatie Willebroek.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
 4. De Organisatie Willebroek handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.
 5. Door deel te nemen aan de wedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 6. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger. Medewerkers van de Organisatie Willebroek zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. Deelname is voorbehouden aan inwoners van de gemeente Willebroek en personeelsleden van de Organisatie Willebroek. Elke persoon die aan deze voorwaarden voldoet, mag slechts één keer deelnemen.
 8. De Organisatie Willebroek behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens de Organisatie Willebroek.
 9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina.
 10. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van vrijwillige trekking van de namen van de deelnemende personen. Na de trekking wordt de winnaar bekend gemaakt via de communicatiekanalen van de Organisatie Willebroek. De winnaar wordt verzocht de prijzen te komen afhalen op een afgesproken tijdstip. Bij de overhandiging kan een foto genomen worden die op de verschillende communicatiekanalen kan worden gepost.
 11. De Organisatie Willebroek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 12. De Organisatie Willebroek en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen.
 13. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 14. De Organisatie Willebroek behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de Organisatie Willebroek, de omstandigheden dit vereisen. De Organisatie Willebroek kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 15. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisatie Willebroek.
 16. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door de Organisatie Willebroek en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 17. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan de Organisatie Willebroek om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster