Distrilog NV

Bekendmaking beslissing plan-MER plicht aanvraag planologisch attest Distrilog NV

 

Voor de aanvraag tot planologisch attest door Distrilog NV (Koningin Astridlaan 14-16, 2830 Willebroek) werd om advies gevraagd in het kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage.

 

De dienst MER heeft beslist dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota ligt gedurende een periode van 30 dagen ter inzage van het publiek ten gemeentehuize -dienst omgeving- tijdens de kantooruren.

 

Het openbaar onderzoek loopt van 15 mei 2018 tot en met 13 juni 2018.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster