Sport Vlaanderen

Op 10/04/2018 heeft de Vlaamse Overheid de omgevingsvergunningsaanvraag van Sport Vlaanderen, voor afwijking  voor de zwemzone voor langere afstandszwemmers in de watersportbaan gelegen te Beenhouwerstraat voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 4/04/2018 tot en met 21/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij De raad voor vergunningsbetwistingen (Dienst van de bestuurscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster