OO OMV MG Projects

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 

MG Projects

  

Op 23 maart 2018 heeft MG Projects, een aanvraag ingediend voor het aanleggen van wegenis (Langs Nedcargo) en riolering, gelegen te Schoondonkweg 11, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 07/05/2018 tot en met 5/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 5 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180057 / OMV_201803457

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster