OO OMV DBM61-Coating

DBM61-Coating

  

Op 4 mei 2018 heeft DBM61-Coating, een aanvraag ingediend voor metaalbewerking en stalplaats voor voertuigen andere dan personenwagens, gelegen te Baeckelmansstraat 131, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 21/05/2018 tot en met 19/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 19 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180089 / OMV_2018025006

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster