OO OMV Geldzahler Eliezer

Geldzahler Eliezer
  

Op 3 mei 2018 heeft Geldzahler Eliezer, een aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van 2 panden tot meergezinswoning met 9 wooneenheden, gelegen te Nieuwstraat 31 en 33, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 01/06/2018 tot en met 30/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek voor 30 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180088/OMV_2018051005

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster