Beslissing OMV - ETEX Building Performance

ETEX Building Performance

 

Op 12/04/2018 heeft de deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van ETEX Building Performance, voor het produceren van brandwerende producten: verandering door wijziging en uitbreiding, gelegen te Bormstraat 24 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 14/05/2018 tot en met 14/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster