Beslissing OMV - Atakan - Ozdemir

Atakan Gelik - Ozdemir Nurtan

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Atakan Gelik - Ozdemir Nurtan, voor het kappen van twee bomen, gelegen te rode-Kruisstraat 21vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster