Beslissing OMV - Sennecourt Marie-Anne

Sennecourt Marie-Anne

 

Op 5 maart 2018 werd het dossier voor het plaatsen van een omheining te Weerstanderslaan 29 ontvangen. Dit werd volledig verklaard op 6 maart 2018. Het College van Burgemeester en Schepenen nam binnen de wettelijke termijn van 60 dagen geen beslissing aangaande dit dossier. Het dossier wordt geacht stilzwijgend te zijn geweigerd.

 

De stilzwijgende weigering ligt van 28/05/2018 tot en met 27/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster