Wegenis- en rioleringswerken Bezelaerstraat

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in het deel van de Bezelaerstraat tussen de aansluiting met de Mechelsesteenweg en de kruising met de Venusstraat.  Een overzicht van de projectzone kan u hieronder vinden:

 

Projectzone.png

 

Samen met deze rioleringswerken wordt ook de bovenbouw in dit gedeelte van de Bezelaerstraat vernieuwd én heringericht.  Zo worden de kruispunten met de J. Willemstraat en A. De Taeyestraat verhoogd uitgevoerd, worden de ontbrekende voetpaden voorzien en komen er verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Mechelsesteenweg.

 

Op dinsdag 29 mei vond een eerste infovergadering plaats voor de bewoners.  De presentatie die toen werd voorgesteld kan u alvast herbekijken via onderstaande link:

 

Presentatie 2018-05-29

 

In deze presentatie kan u ook de plannen met betrekking tot de herinrichting raadplegen.

 

De werken zullen ten vroegste aanvatten in het voorjaar van 2019.  Voorafgaandelijk zal nog een twee infoavond georganiseerd worden waarop de hinder,... tijdens de werken verder wordt toegelicht.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster