Wegenis- en rioleringswerken omgeving Oude Dendermondsestraat

In samenwerking met de gemeente plant Pidpa rioleringswerken in de Oude Dendermondsestraat en de aanliggende straten (Gezondheidsstraat, Westzavelland, Vrijheidsstraat en Toekomststraat).  Een overzicht van de projectzone kan u hieronder vinden:

 

 

Samen met deze rioleringswerken wordt ook de bovenbouw in al deze straten, inclusief de steegjes die toegang geven tot de garages achter de woningen aan de Oude Dendermondsestraat en Vooruitgangsstraat, vernieuwd.  Hierbij zal grotendeels de bestaande toestand hersteld worden zodat het huidige aantal parkeerplaatsen behouden kan blijven in deze straten.  Enkel de Vrijheidsstraat en toekomststraat worden licht heringericht om het parkeren hier duidelijker af te bakenen en een betere doorgang te voorzien voor de voetgangers.

 

Op dinsdag 5 juni vond een eerste infovergadering plaats voor de bewoners.  De presentatie die toen werd voorgesteld kan u alvast herbekijken via onderstaande link:

 

Presentatie 2018-06-05

 

In deze presentatie kan u ook de plannen met betrekking tot de herinrichting raadplegen.

 

De werken zullen ten vroegste aanvatten in het voorjaar van 2019.  Voorafgaandelijk zal nog een twee infoavond georganiseerd worden waarop de hinder,... tijdens de werken verder wordt toegelicht.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster