OO Edmac Europe

Op 02 juni 2018 heeft Edmac Europe, een aanvraag ingediend voor een bedrijf voor het herstellen van compressoren, gelegen te Ten Bergstraat 4, 2830 Willebroek.

 

De aanvraag ligt van 29/06/2018 tot en met 28/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 27juli 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180116/ OMV_2018035392

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster