Leegstand tips

Als eigenaar van een of meer leegstaande bedrijfs-of handelspanden hebt u er alle belang bij om snel een nieuwe invulling te vinden. Zo vermijdt u kosten - zoals belasting op leegstand - en zorgt u voor inkomsten.  Door actief aan de slag te gaan met uw pand(en), gaat u verwaarlozing tegen. Iedereen, ook de buurt en de gemeente zelf varen er wel bij. Met onderstaande tips helpen we u graag op weg.

 

 

Tip 1: Maak uw pand en de mogelijkheden bekend

Het lijkt evident, maar zorg ervoor dat geïnteresseerden ook weten dat uw bedrijfs- of handelspand beschikbaar is op de huur- of koopmarkt. U kan hiervoor beroep doen op de expertise van een vastgoedmakelaar om uw pand en de mogelijkheden bekend te maken. 

Zorg hierbij steeds voor een realistische prijszetting, anders loopt u het gevaar potentiële kandidaten af te schrikken.

 

U kan ook aan potentiële investeerders of huurders tonen wat de mogelijkheden zijn in de bedrijfs-of handelsruimte met een grote raamsticker van een bedrijvige onderneming of levendige handelszaak .

 

Tip 2: Krijg subsidie voor afbraak leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

 Staat uw leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw op de Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten én wilt u het gedeeltelijk of volledig afbreken? Dan kunt u onder bepaalde voorwaaren hiervoor een subsidie verkrijgen waarmee u tot 90% van de kosten recupereert.

 

Tip 3: Meld aan een kandidaat-detailhandelaar dat er gemeentelijke subsidies voor starters en herlokalisatie zijn

Ondernemers die zich in de Willebroekse handelskern komen vestigen, kunnen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 een steuntje in de rug verkrijgen vanwege de gemeente.  

Er is een subsidie beschikbaar voor starters. “Bij de opstart van een zaak in een handelspand bedraagt de subsidie maximaal 3.000 euro. Wanneer de starter zich in een leegstaand handelspand binnen het kernwinkelgebied vestigt, kan de tegemoetkoming oplopen tot 6.000 euro. 

En dankzij de steun van de Vlaamse Overheid is er ook een gemeentelijke subsidie voor bestaande winkels die naar het afgebakend handelscentrum verhuizen. Deze herlokalisatiepremie bedraagt maximaal 5000 euro.

 

Tip 4: Vraag een gevelrenovatietoelage voor handelspanden aan

Mooie winkels en horecazaken maken een straat nog aantrekkelijker. Daarom kan men bij de gemeente Willebroek tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020 een toelage verkrijgen voor de gevelrenovatie van handelspanden met een commerciële invulling in het afgebakend kernwinkelgebied. Ook als eigenaar van het pand kan u deze toelage aanvragen.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen voor de principiële goedkeuring van de aanvraag door het gemeentebestuur.

 

Tip 5: Fris uw leegstaand pand op en maak het beter verhuurbaar

Ook kleine ingrepen zoals opsmukwerken kunnen de uitstraling van het interieur van uw pand al snel verbeteren, waardoor u het sneller verkocht of verhuurd kunt krijgen.

 

Tip 6 Overweeg een tijdelijke invulling in afwachting van een permanente invulling

Overweeg eventueel een tijdelijke invulling tot een permanente invulling mogelijk is. Een tijdelijke invulling zoals een pop-upwinkel of een tentoonstellingsruimte voor enkele weken voorkomt verwaarlozing en andere onaangename kanten van leegstand. Het zet bovendien uw pand in de kijker, het benadrukt de potentie ervan en trekt sowieso de aandacht.

Weet dat ter stimulatie van ondernemerschap, onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling op de leegstandbelasting te verkrijgen is.

De houder van het zakelijk recht wiens pand opgenomen is in het leegstandregister van de gemeente en waarvan het leegstaand gebouw voor minimum 3 maand gebruikt wordt voor een tijdelijke publiek toegankelijke invulling zoals een pop-up, kan één jaar vrijstelling aanvragen van de leegstandbelasting.

De vrijstellingsvoorwaarden kan u terugvinden op de website www.willebroek.be - Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand

 

Hierbij ook nog de volgende tips:

-       Voor tijdelijke invulling van leegstaande panden kunt u samenwerken met leegstandsbeheerders zoals FMT, Entrakt, Camelot, Prevenda, Interim Vastgoedbeheer.

-       Zet uw pand op online platforms zoals spacified.com, popthisplace.be of bizlocator.be.

-       U kunt geïnteresseerde huurders ook een formule van korte duur aanbieden, met een looptijd van minder dan één jaar. 

 

Tip 7: Informeer u goed over vergunningen, dat is het halve werk

Wat ook uw volgende stap is, informeer u goed over de nodige vergunningen. 

 

Tip 8: Steek ook eens elders uw licht op

Hierboven vindt u enkele tips, maar u kunt ook elders meer informatie vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op:

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster