OO OMV - Mark Eeckelaers

Op 1 juni 2018 heeft Mark Eeckelaers, een aanvraag ingediend voor het opbouwen van 2 dakappartementen op bestaand appartementsgebouw, gelegen te Denderlaan 22-24.

 

De aanvraag ligt van 07/07/2018 tot en met 05/08/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 5 augustus 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180114 / OMV_2018066901

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster