Werken Schoolweg en Stationsstraat afgerond

De werken in de Schoolweg en Stationsstraat in Willebroek zijn afgerond. Inwoners en passanten kunnen de nieuwe wegenis en het park opnieuw ten volle gebruiken.

 

In het kader van Willebroek Morgen kreeg de Schoolweg en de Stationsstraat een grootse make-over. De wegenis is nu nagenoeg volledig afgewerkt. Aannemer DCA stelt alles in het werk om ook de laatste werken ter hoogte van het park nog voor het bouwverlof, dus 7 juli, te realiseren. De straten zijn nu opnieuw toegankelijk voor het verkeer.

 

De werken werden binnen de voorziene tijdspanne uitgevoerd. Met het einde van de werken in zicht, komt er ook een einde aan de tijdelijke maatregel die parkeren op de parking aan de Schoolweg gratis maakte. Die maatregel had het doel om deels de hinder voor de omwonenden en handelaars in het centrum te compenseren. Aangezien die hinder nu voorbij is, zal de parking opnieuw betalend worden vanaf 9 juli 2018. Gebruikers van de parkeerplaatsen worden tijdig op de hoogte gebracht via tijdelijke signalisatie aan de parking.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster