OO Van Campenhout Wim

Op 5 juni 2018 heeft Van Campenhout Wim, een aanvraag ingediend voor het slopen van een bestaand gebouw en het bouwen van een apartementsgebouw en horeca, gelegen te Groene laan 70.

 

De aanvraag ligt van 07/07/2018 tot en met 05/08/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 5 augustus 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180117 / OMV_2018068203

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster