Beslissing Smets Ronny

Op 29/06/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Smets Ronny, voor het isoleren van een achterbouw, maken van een nieuw plat dak en het plaatsen van een ingangs- garagepoort, gelegen Vooruitgangsstraat 13 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 10/07/2018 tot en met 9/08/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster