Gebruikte frituurolie en vet

Valorfrit logoNog te vaak verdwijnt frituurolie en vet in het restafval, het riool, de tuin of het toilet.

Dit is jammer, want deze stoffen zijn zeer belastend voor onze leefomgeving.

Bovendien kunnen frituurolie en vet gerecycleerd worden tot o.a. biobrandstoffen.

 

Reden genoeg dus om je frituurolie en - vet naar het containerpark te brengen voor recyclage.

Voor meer informatie over het inzamelen van frituurolie en vet neem een kijkje op Valorfrit.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster