Vergunningenregister

In het vergunningenregister wordt voor elk kadastraal perceel de juridische toestand van elke constructie genoteerd. Dit gebeurt voor alle vergunningsplichtige constructies die opgericht werden na 22 april 1962. 

Indien er geen vergunning teruggevonden wordt (en dit valt in de praktijk veelvuldig voor) dan kan de constructie toch beschouwd worden als " geacht vergund te zijn" als door enig bewijsmiddel aangetoond wordt, dat deze constructie op 22 april 1962 reeds bestond. 

Constructies waarvan door enig bewijsmiddel aangetoond wordt dat ze opgericht werden tussen 22 april 1962 en de inwerkingtreding van het Gewestplan Mechelen op 5 augustus 1976 worden als "geacht vergund te zijn" als binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of bouwen van de constructie het vergund karakter niet is tegen gesproken middels een PV of anoniem bezwaarschrift.  Als bewijsmiddel kan bijvoorbeeld historische informatie van het kadaster nuttig zijn. 

In een aantal gevallen zal men bemerken, dat een aantal constructies niet uitgevoerd werden zoals vergund.

Men zal dan de betrokkene aanmanen om een reguralisatieaanvraag in te dienen.

De gemeente is momenteel bezig met de opmaak en actualisatie van dit register.   

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster