Geplande wegeniswerken in Willebroek

Hieronder vindt u een lijst met alle werken gepland door het gemeentebestuur zelf, of haar externe partners:

 

 

  • Vanaf 6 november tot en met 8 december plant Waterwegen en Zeekanaal herstellingswerken ter hoogte van de Westdijk aan het bedrijf Promat (net voor de Bormstraat).  Het verkeer zal er gedurende deze periode beurtelings moeten doorrijden, geregeld aan de hand van verkeerslichten.
  • Vanaf medio november worden de voetpaden en delen van de rijweg vernieuwd in de wijk rond Oostzavelland en Brouwerijstraat.
  • Vanaf eind 2018 wordt het tweede deel van de Ijzerenwegstraat heraangelegd.  Hierover volgt meer info.

 

 

Op middellange termijn zijn enkele grotere projecten gepland.  Hierover kan u voor sommige projecten al op een afzonderlijke pagina meer informatie terugvinden:

 

  • Heraanleg Jozef De Blockstraat: vanaf begin 2018 wordt de laatste fase van de wegenis- en rioleringswerken op de verbindingsas tussen Tisselt en Willebroek aangevat.  Het betreft het gedeelte van de Jozef De Blockstraat dat nog niet werd vernieuwd bij de voorgaande project.  Pidpa plant nu ook hier, in samenwerking met de gemeente, grote wegenis- en rioleringswerken.  Voor dit project loopt de stedenbouwkundige aanvraag nog.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.
  • Heraanleg Tuinwijk deel 2: in samenwerking met Pidpa zal eveneens een vervolg worden gebreid aan de wegenis- en rioleringswerken in de Tuinwijk waarbij nu de resterende straten ten westen van de Jozef Wautersstraat aan bod komen.  Dit project bevindt zich nagenoeg in uitvoeringsfase.  De werken zullen vermoedelijk begin 2018 van start gaan.  Meer informatie hierover wordt weldra gepubliceerd op een afzonderlijke pagina.  Meer informatie over deze werken kan u vinden op deze pagina.

 

Op iets langere termijn worden nog meer projecten gepland.  Daarover volgt meer concrete informatie van zodra deze gekend is.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster