Vrijwilligers

 

Het OCMW en het gemeentebestuur van Willebroek kunnen rekenen op vele vrijwilligers.

 

Jongeren leven zich uit als sport- of jeugdmonitor tijdens de schoolvakantie. Werkzoekenden, (brug)gepensioneerden of ouders wiens kinderen wat ouder zijn of het huis uit zijn, mensen met een beroepsloopbaan,…gebruiken hun vrije tijd om zich zinvol in te zetten en iets te betekenen voor anderen. Ze zetten zich in voor een gezonde en warmere samenleving. Ze zetten zich in voor ouderen, voor kinderen, voor jongeren, voor buurten... Ze vervoeren mensen, zorgen, steunen, bezorgen jongeren een fijne vakantie, dragen zorg voor het milieu,… .

 

Vrijwilligerswerk in onze organisatie kan op verschillende manieren ingevuld worden: vrijwilligers kunnen meewerken in de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum, mee zorgen voor een warme sfeer in het woonzorgcentrum, chauffeur zijn bij de minder mobielen centrale, onthaal verzorgen bij het consultatiebureau van kind en gezin, animator zijn op de speelpleinwerking of de sportkampen, als vrijwillige compostmeester mee de kringloopgedachte promoten, …

 

De vrijwilligers zetten zich in op regelmatige basis, occasioneel, voor bepaalde evenementen of op vraag.
Zij bepalen zelf, in samenspraak met de dienst, hun tijdsinvestering.

 

Ze geven veel en krijgen vaak veel terug: een leuke tijdsbesteding, nieuwe sociale contacten, dankbaarheid en vriendschap van de mensen waarvoor ze zorg dragen, boeiende ervaringen,…

 

Hierbij willen we onze waardering uitspreken voor onze vrijwilligers en ieder van hen oprecht bedanken!

 

Hieronder vind je een aantal mogelijkheden terug van diensten waar vrijwilligers zich inzetten.  Daarna vind je de nodige informatie om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster