Tweede verblijf

Een tweede verblijf

 

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke private woongelegenheid, waarvan degene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger ingeschreven zijn.

 

Aanmelden

 

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar bij het gemeentebestuur aangifte met het aangifteformulier.

De betrokkenen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de elementen te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting en dit ten laatste één maand na de aanwending als tweede verblijf, de ingebruikneming of de eigendomsverwerving.

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

 

Belasting

 

De belasting wordt vastgesteld op €625,00 per tweede verblijf.

De belasting is ondeelbaar en voor het gehele belastingjaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar.

Met ingang van 1 januari 2015 voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een jaarlijkse belasting geheven op de tweede verblijven.

 

Hier kan u het reglement raadplegen

Hier kan u het aanmeldingsformulier raadplegen

doorsturen
Aanmelden
  • Contact Info
  • Marjan Hofmans

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster