Vreemdelingen

Vreemdelingen die in België (willen) verblijven of werken moeten daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Omdat deze voor elke individuele situatie anders (kunnen) zijn is het altijd best vooraf informatie in te winnen bij de dienst vreemdelingenzaken.

 

Basisinfo vindt u alvast op de volgende pagina's:   

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster