Openbare onderzoeken en beslissingen

 

Afbeeldingsresultaten voor omgevingsvergunning

 

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen:

 

MG Projects

  

- Op 23 maart 2018 heeft MG Projects, een aanvraag ingediend voor het aanleggen van wegenis (Langs Nedcargo) en riolering, gelegen te Schoondonkweg 11, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 07/05/2018 tot en met 5/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 5 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180057 / OMV_201803457

 

DBM61-Coating

  

- Op 4 mei 2018 heeft DBM61-Coating, een aanvraag ingediend voor metaalbewerking en stalplaats voor voertuigen andere dan personenwagens, gelegen te Baeckelmansstraat 131, 2830 Willebroek.

 

 De aanvraag ligt van 21/05/2018 tot en met 19/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

   

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingedient worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeestern en schepenen, Pastorijstraat 1 te2830 Willebroek voor 19 juni 2018.

 

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/OMV20180089 / OMV_2018025006

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Ter inzage gelegde beslissingen omgevingsvergunningen:

     

Alpreco NV

 

Op 01/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van Alpreco NV, voor de productie van betonelementen gelegen te Victor Dumonlaan 26 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 18/04/2018 tot en met 18/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

SPORT VLAANDEREN

 

Op 10/04/2018 heeft de Vlaamse Overheid de omgevingsvergunningsaanvraag van Sport Vlaanderen, voor afwijking  voor de zwemzone voor langere afstandszwemmers in de watersportbaan gelegen te Beenhouwerstraat voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 4/04/2018 tot en met 21/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij De raad voor vergunningsbetwistingen (Dienst van de bestuurscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel).

 

RCT Stevedoring

 

Op 15/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van RCT Stevedoring, voor de regularisatie en aanleg van 2 taluds, gelegen te Gansdijk 4 vergund voor 5 jaar.

 

De beslissing ligt van 25/4/2018 tot en met 25/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

  

Flerackers Fay

 

Op 01/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van Alpreco NV, voor de productie van betonelementen gelegen te Victor Dumonlaan 26 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 18/04/2018 tot en met 18/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

NV Tankwagen Service Antwerpen

 

Op 15/03/2018 heeft de bestendige deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van NV Tankwagen Service Antwerpen, voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden, gelegen te Hoeikensstraat 31- 31A voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 25/04/2018 tot en met 25/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

Jacobs Buelens

 

Op 13/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Jacobs Buelens, voor het verbouwen van een achterbouw, gelegen te Mechelsesteenweg 166 vergund.

 

De beslissing ligt van 27/04/2018 tot en met 27/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Stevens Heidi

 

Op 20/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Stevens Heidi, voor het plaatsen van een terrasoverkoepeling, gelegen te Verbindingsstraat 45 vergund.

 

De beslissing ligt van 30/04/2018 tot en met 30/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

DCA

 

Op 13/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van DCA, voor een grondbemaling, gelegen te Keizerstraat 2 en 4 vergund.

 

De beslissing ligt van 30/04/2018 tot en met 30/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Geboers Ann

 

Op 20/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Geboers Ann, voor een regularisatie betreffende het voorzien van een voorgevel met stripstenen, gelegen te Meerhoflaan 8 vergund.

 

De beslissing ligt van 30/04/2018 tot en met 30/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Mees Jenny

 

Op 13/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Mees Jenny, voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel, gelegen te Schoolweg 19 vergund.

 

De beslissing ligt van 30/04/2018 tot en met 30/05/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

ETEX Building Performance

 

Op 12/04/2018 heeft de deputatie de omgevingsvergunningsaanvraag van ETEX Building Performance, voor het produceren van brandwerende producten: verandering door wijziging en uitbreiding, gelegen te Bormstraat 24 voorwaardelijk vergund.

 

De beslissing ligt van 14/05/2018 tot en met 14/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de Vlaamse Minster van Leefmilieu (Graaf de Ferraris-gebouw, koning AlbertII-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

 

Kersebeeck Rudolf

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Kerssebeeck Rudolf, voor het bouwen van een garage, gelegen te Kalanderlaan 20 vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Feryn International

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Feryn International, voor het slopen van een vrijstaande woning en garage, gelegen te Oostdijk 107 vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Bemus Constant

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Bemus Constant, voor het bouwen van een pergola in de tuin, gelegen te Constant Broeckmeyerstraat 1B vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Atakan Gelik - Ozdemir Nurtan

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Atakan Gelik - Ozdemir Nurtan, voor het kappen van twee bomen, gelegen te rode-Kruisstraat 21vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Feryn international

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Feryn International, voor slopen van een eengezinswoning, gelegen te Emiel Vanderveldestraat 134 vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Van Poppel Wesley

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Poppel Wesley, voor het schilderen van gevels, gelegen te Schoolweg 24 vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Van Loon Jozef

 

Op 27/04/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Van Loon Jozef, voor het wijzigen van een raam naar een deur, gelegen te Vorselaarlaan 19 vergund.

 

De beslissing ligt van 7/05/2018 tot en met 6/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Van den Broeck Ludovicus

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Van den Broeck Ludovicus, voor het vellen van 1 hoge boom, gelegen te Klaterstraat 30 vergund.

 

De beslissing ligt van 24/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Daelemans Gaby

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Van Loon Jozef, voor het wijzigen van een raam naar een deur, gelegen te Vooruitgangsstraat 77 vergund.

 

De beslissing ligt van 24/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Schuermans Natascha

 

Op 4/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Schuermans Natascha, voor het bouwen van een tuinhuis, gelegen te Vooruitgangsstraat 73 vergund.

 

De beslissing ligt van 24/05/2018 tot en met 23/06/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

 

Voor inzage van deze dossiers kan u zich begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

  

Openbare onderzoeken milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken van milieuvergunningen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Bekendmakingen beslissingen milieudossiers:

 

Momenteel zijn er geen bekendmakingen van beslissingen.

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

Openbare onderzoeken stedenbouwkundige dossiers:

 

Voor inzage van deze dossiers dient u zich te begeven naar het administratief centrum.

De diensten zijn geopent op

Maandag    9u00 - 12u00

Woensdag  9u00 - 12u00

Donderdag 9u00 - 12u00 en 16u00 - 19u30

 

 

 


doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster