Een warm welkom voor de nieuwe inwoners en inburgeraars in Willebroek

26/11/2017

 

Een warm welkom voor de nieuwe inwoners en inburgeraars in Willebroek

 

Op zondag 26 november 2017 organiseerde de gemeente Willebroek haar halfjaarlijkse Onthaaldag voor nieuwe inwoners. De kersverse Willebroekenaars werden verwelkomd met een ontbijt in de Bib. Daarna konden de aanwezigen kennismaken met hun nieuwe woonplaats tijdens een busrit langs de meest markante plekjes in Willebroek. Burgemeester Eddy Bevers en eerste schepen Tinneke Huyghe waren de gidsen van dienst. Ter afronding van deze Onthaaldag kon tijdens een receptie geproefd worden van enkele streekproducten zoals duvelfricassee, schep of het plaatselijke likeurtje Vaartwater.

 

Ook de Willebroekenaars die hun inburgeringstraject hebben afgerond, werden op deze dag in de bloemetjes gezet. De gemeente van de gelegenheid gebruik om hen, samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, te feliciteren met het succesvol afronden van hun inburgeringstraject. Dit traject maakte hen vertrouwd met de Belgische samenleving en de Nederlandse taal en zette hen op weg naar werk.

 

Freuke Van Severen, coördinator binnen Agentschap Integratie en Inburgering, is blij met dit Willebroeks initiatief. “Een inburgeringsattest behalen is niet niks, het is een intensief traject dat doorzettingsvermogen vraagt. Een officiële verwelkoming als nieuwe burger door een lokaal bestuur betekent dan ook voor de inburgeraar een stevige schouderklop. Het behalen van een inburgeringsattest is geen eindpunt, maar vormt de start voor een verdere integratie in de samenleving.”

 

Ook burgemeester Eddy Bevers vond het belangrijk dat dit inburgeringstraject en de inspanningen van nieuwkomers in de schijnwerpers werd gezet: “Het inburgeringstraject is een kans tot meer solidariteit en wederzijds respect. Het brengt dialoog en beter samenleven in de gemeente tot stand. Een dikke proficiat aan alle inburgeraars is dan ook op z’n plaats.” doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster