Start afbraak stadion De Schalk

07/03/2018


Deze week werd gestart met de afbraak van het voormalige voetbalstadion De Schalk in Willebroek. De firma Viabuild neemt de sloop- en nivelleringswerken voor haar rekening. Met de afbraak van het stadion wordt een eerste noodzakelijke stap gezet naar een complete herwaardering van de site De Schalk.

 

“De afbraakwerken zullen een tweetal maanden duren. Het terrein wordt geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid zodat de ZOWI, de geïntegreerde atelierwerking van de Willebroekse vrijetijdsdiensten, deze plek opnieuw als uitvalsbasis kunnen gebruiken”, aldus schepen Tinneke Huyghe, onder meer bevoegd voor ruimtelijke ordening en jeugd.

 

Burgemeester Eddy Bevers: “Voor de verdere ontwikkeling van de site, wordt er momenteel samen met studiebureau Stramien gewerkt aan de concrete ontwerpen. Er werd wel al beslist dat in de eerste fase er een nieuwbouw zal worden opgericht die plaats biedt aan een omnisporthal, een polyvalente zaal, een jeugdhuis en ruimtes die speciaal worden ingericht voor dans en gevechtssporten. Uiteraard is er ook plaats voorzien voor een horecagelegenheid.”

 

De omnisporthal zal voornamelijk gericht zijn op gymnastiek, al kan de ruimte ook gebruikt worden om balsporten in te beoefenen. De polyvalente ruimte zal onder meer dienst kunnen doen als fuif-of feestzaal. Bij grotere evenementen zullen de polyvalente zaal en het jeugdhuis aan elkaar geschakeld kunnen worden. Naast de sportaccomodatie, is er op de site De Schalk ook ruimte voorzien voor de nieuwe lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang en de kribbe.

 

Schepen Tinneke Huyghe: “Als we rekening houden met het finetunen en goedkeuren van de plannen en het aanvragen van de nodige vergunningen, hopen we nog in de eerste helft van 2019 effectief van start te kunnen gaan met de bouw.” 

 

Schepen van sport Ronny Somers beaamt: “Ik ben heel blij dat de eerste stap nu effectief gezet is. Met dit project zullen we een pak meer clubs van een locatie kunnen voorzien. Meteen na de nieuwbouwfase, wordt de huidige sporthal immers grondig gerenoveerd en wordt ze uitgebreid met twee nieuwe zaaldelen.”

 

“Over de precieze inplanting van de verschillende clusters op de site liggen nog enkele opties op tafel. Eind april zouden de laatste knopen moeten doorgehakt zijn en zullen we de plannen met veel trots aan de Willebroekenaars presenteren”, besluit burgemeester Bevers.

 

 

(c) Stramien

 

(c) Viabuild

 

(c) Viabuild

 

(c) Viabuild

 

(c) Viabuild

 

 

 

 

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster