Beslissing Groep Van Roey

Op 22/06/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Groep van Roey, voor een bronbemaling en opslag van diesel, gelegen ter hoogte van de  Ringlaan vergund.

 

De beslissing ligt van 12/07/2018 tot en met 11/08/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

 

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster