Aanvraag uittreksel burgerlijke stand op naam van de aanvrager

Wat?


U kan van alle akten, vermeld in de registers van de Burgerlijke Stand (bijvoorbeeld een geboorteakte), een uittreksel of afschrift bekomen, en dit voor de gemeenten Willebroek, Blaasveld, Heindonk en Tisselt.

 

Een uittreksel: vermeldt enkel de naam en voornaam van de betrokkene en de datum van de gebeurtenis.

 

Een afschrift: is een letterlijke weergave van de volledige tekst van de akte (wordt meest gebruikt).

 

 

 

Aan wie?
Afleveren van afschriften van akten of uittreksels met vermelding van afstamming, zolang ze geen 100 jaar oud zijn, mogen slechts afgeleverd worden aan :
- persoon op wie de akte betrekking heeft
- zijn/haar echtgeno(o)t(e)
- zijn/haar ascendenten (bloedverwanten in opgaande lijn) of afstammelingen
- zijn/haar wettelijke erfgenamen, notaris of advocaat
- openbare overheden.

 

 

Na 100 jaar mogen ze aan iedereen afgeleverd worden.

 

 

 

Kostprijs

De aflevering van deze stukken is gratis.

 

 

Meer info?

Contacteer de dienst burgerlijke stand of (burgerteam@willebroek.be)

 

 

Gegevens uit EIK halen.

Gegevens inladen van op de elektronische identiteitskaart

 
Aanvraag uittreksel burgerlijke stand op naam van de aanvrager
Klik het document aan dat u wenst te vragen 
doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster