Welzijnsloket

Waar kan u ons bereiken?

Welzijnsloket
Wilgenhof 26
2830 Willebroek
T 03 860 34 50
F
E kathy.vanneck@willebroek.be
doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster