Maatregelen na recente defecten Vredesbrug

- 04 mei 2017 -

W&Z en de gemeente Willebroek kwamen enkele maatregelen overeen. Zo moet een calamiteitenplan, dynamische signalisatie en eventuele terugkeer van de 'passerelle' op de brug hinder in de toekomst vermijden.

 

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het gemeentebestuur van Willebroek hebben overleg gehad over de recente defecten aan de Vredesbrug. Bedoeling is dat er een calamiteitenplan wordt opgesteld om al dan niet geplande onderbrekingen in de toekomst nog vlotter te kunnen aanpakken en de communicatie naar de burgers toe te verhogen. W&Z investeert alvast in dynamische verkeerssignalisatie en overweegt een van de vroegere passerelles voor fietsers en voetgangers terug in gebruik te nemen. 


De voorbije weken deden zich verschillende defecten voor aan de Vredesbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Willebroek. Door de ligging van de brug in het centrum van de gemeente, zorgde dit voor heel wat hinder.  

 

Hoewel de oorzaak van de defecten uiteenlopend was en elk defect intussen structureel werd verholpen, kwamen W&Z en een delegatie van het gemeentebestuur en van de politiezone Mechelen-Willebroek gisteren samen om de voorbije defecten en de hinder die ermee gepaard ging te evalueren. Er werden constructieve afspraken gemaakt over de aanpak van eventuele toekomstige onderbrekingen. Die zijn immers nooit helemaal uit te sluiten.


Wanneer dit gebeurt, start W&Z onmiddellijk een procedure op voor het garanderen van de veiligheid en een snelle aanpak van het probleem. W&Z heeft hiervoor in Willebroek 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een interventieteam ter beschikking van onderhoudstechnici die jarenlange ervaring en knowhow hebben opgebouwd inzake de werking van vaak erg complexe en technisch specifieke bruggen, zoals de bekende, als monument geklasseerde Vredesbrug. Bovendien werd er een servicecontract afgesloten met een externe firma voor dringende bijstand bij defecten van de brug.   

Al deze inspanningen nemen uiteraard niet weg dat gebeurlijke defecten telkens zorgen voor heel wat hinder voor de gebruikers van de brug. Om hen beter te kunnen informeren neemt W&Z zich alvast voor om de meldingsprocedures vanuit de bedieningscentrale in Zemst en het RIS-centrum in Evergem te optimaliseren waar nodig. Zo zullen defecten voortaan sneller worden gemeld aan de hulpdiensten en aan de betrokken diensten van het gemeentebestuur.  

Die laatste zullen in overleg met alle betrokkenen een calamiteitenplan opstellen om snel en efficiënt te kunnen optreden wanneer zich problemen voordoen aan de bruggen over het zeekanaal. Het calamiteitenplan van de gemeente zal scenario’s omvatten rond onder meer omleidingstrajecten, het waarschuwen en informeren van de bevolking en mogelijke alternatieven voor de verschillende gebruikers van de brug.

Gepland onderhoud voetpaden
Op 15 mei start W&Z met de vernieuwing van de fiets- en voetgangersstroken op de brug – met name het vervangen van het plankendek, dat momenteel in slechte staat is. Die werken zullen circa twee maanden duren, waarbij beide stroken alternerend zullen worden aangepakt. Er zal dus steeds een overgang zijn voor fietsers en voetgangers. Voor het gemotoriseerd wegverkeer blijft de rijbaan toegankelijk.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster