Verspil geen drinkwater

- 22 juni 2017 -

Door de aanhoudende droogte is het vanaf donderdag 22 juni in heel Vlaanderen verboden om drinkwater te verspillen.

 

Voorbeelden van waterverspilling zijn: met kraantjeswater de auto wassen, het gazon besproeien of zwembaden vullen.

 

Het verbod geldt niet voor wie regenwater of putwater gebruikt of water uit zijn eigen vijver pompt. 

 

Het ‘sproeiverbod voor recreatieve doeleinden’ houdt in dat het verboden is om met drinkbaar leidingwater:

  • motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers af te spuiten (tenzij in kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd)
  • particuliere zwembaden, plonsbaden of vijvers te vullen of bij te vullen
  • fonteinen te bevoorraden
  • velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen te besproeien (tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen)
  • straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen te reinigen
  • daken, gevels, tenten, luifels of sportterreinen te besproeien
  • in de ondernemingen dingen te doen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het verbod is ‘afdwingbaar’, er kunnen bij overtredingen processen-verbaal opgesteld worden.


Tot wanneer?

Het verbod om drinkwater te verspillen is opgeheven sinds 1 juli.

 

Door neerslag zal de droge situatie milderen. Op lange termijn blijft het echter overal in Vlaanderen extreem droog. Het risico op een droogte die aanhoudt op langere termijn blijft dus bestaan. De overheid roept op om spaarzaam te blijven omgaan met drinkwater.

Voldoende drinkwater?

Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening. Bij grotere vraag moeten de watermaatschappijen uit hun voorraden putten. Met dit verbod in Vlaanderen is er dagelijks een winst van tien procent mogelijk op de drinkwatervoorraad. De drinkwaterproducenten kunnen op die manier de drinkwaterreserve veilig stellen.

 

 

 


Het politiebesluit kan je hier lezen.

 

Bron

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster