Werken in Schoolweg gaan laatste fase in

- 08 december 2017 -

Volgens de planning zal de straat vanaf februari 2018 weer opengesteld worden voor het verkeer.

 

De werken in de Schoolweg gaan de laatste fase in. In deze zone moeten nog een aantal voetpaden, de bermen en het fietspad verder afgewerkt worden. Daarnaast worden ook nog de openbare verlichting, definitieve signalisatie en schuilhuisjes aan de bushaltes geplaatst. Tot slot wordt de toplaag in asfalt aangebacht.

  

Aangezien deze werken nog een belangrijke impact hebben, zal de Schoolweg ten vroegste tegen februari 2018 opengesteld kunnen worden voor het verkeer. Tot dan blijft enkel lokaal verkeer toegelaten worden om de parking aan de Schoolweg te bereiken, of de particuliere garages binnen de werfzones. De parking zelf blijft in deze periode nog gratis. De huisvuilophaling kan voortaan ook weer gewoon doorgaan binnen de werfzone.

 

Vanaf 8 januari, dus net na het kerstverlof, starten ook de wegenis- en rioleringswerken in de Stationsstraat tussen de August Van Landeghemstraat en Schoolweg. Vanaf deze datum zal dit gedeelte van de Stationsstraat volledig afgesloten worden en hebben enkel voetgangers nog doorgang. Het kruispunt met de Schoolweg zelf blijft wel toegankelijk. Als gevolg van deze werken zal de Pastorijstraat doodlopend worden, en wordt hier de enkelrichting opgeheven. Het einde van deze werken is voorzien tegen juni 2018.

 

Vanaf april wordt de werfzone in de Stationsstraat uitgebreid met het kruispunt met de Schoolweg dat vanaf dan volledig heraangelegd wordt en haar nieuwe vorm krijgt. Als gevolg van deze werken zullen alle zijstraten die hierop uitkomen (Schoolweg, Stationsstraat, Guido Gezellestraat en Herman Vosstraat) afgesloten worden ter hoogte van het kruispunt. Het einde van deze fase is eveneens voorzien tegen juni 2018. Gedurende deze laatste fase zal uiteraard weer een grotere omleiding worden ingesteld langs de Jozef Wautersstraat.

 

Voor een verdere planning van de werken kan je terecht op deze pagina.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster