Vanaf 1 januari 2018: de omgevingsvergunning

- 21 november 2017 -

Vanaf 1 januari 2018 worden de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning gebundeld in de omgevingsvergunning.

 

Elke activiteit die een impact heeft op ruimtelijke ordening of milieu vraagt om een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning. Vanaf 1 januari 2018 verandert dit. Vanaf dan worden beide vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning.

 

Deze vergunning verenigt en vervangt dus de voornoemde aanvragen waardoor de milieu- en stedenbouwkundige vergunning geleidelijk verdwijnen. Dit filmpje legt de werking van de omgevingsvergunning beknopt uit. Meer informatie kan je vinden op www.omgevingsloket.be 

 

 

Voordeel 1: Vlotte afhandeling
Een omgevingsvergunning aanvragen kan op www.omgevingsloket.be. Een standaardprocedure duurt 105 tot 120 dagen en daarna ken je de uitkomst. In deze periode zit ook het openbaar onderzoek met adviesronde vervat. In sommige gevallen volstaat een vereenvoudigde procedure. Hierbij is geen openbaar onderzoek vereist en valt de beslissing al binnen de zestig dagen.

 

Voordeel 2: Duidelijke bevoegdheden voor alle niveaus

Algemeen genomen is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor het afleveren van de omgevingsvergunning. Voor bijzondere projecten gaat de verantwoordelijkheid naar de deputatie (provinciaal niveau) of de Vlaamse regering (gewestelijk niveau).

 

Voordeel 3: Digitaal is overzichtelijker, transparant en efficiënt

Alles zal vanaf 1 januari 2018 digitaal verlopen. Wanneer een aanvraag ontvankelijk en volledig is, verloopt de verdere behandeling uitsluitend online. Dankzij de efficiënte informatie-uitwisseling weten alle betrokken partijen onmiddellijk wat ze moeten weten. Op ieder moment kan je ook de actuele status van je dossier raadplegen.

 


Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou?

  • de aanvraagformulieren zijn nieuw
  • een omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur: dit is nieuw op het vlak van milieuvergunningenbeleid
  • door projectvergaderingen te beleggen alvorens een aanvraag in te dienen, wordt er nog meer ingezet op een oplossingsgericht traject
  • tijdens een lopende procedure is het mogelijk een aanvraag aan te vullen of aan te passen naar aanleiding van het openbaar onderzoek of een advies

 


Willebroek streeft naar duidelijke en volledige vergunningen

Om dit resultaat te bewerkstelligen is onze gemeente vragende partij voor het houden van een voorbespreking. Op deze manier krijgt iedereen rond de tafel een duidelijk beeld van wat er gewenst en wat al dan niet mogelijk is. Door rekening te houden met de voorbespreking heeft jouw project een grotere kans op slagen.

Het retributiereglement stelt dat iedere aanvraag betalend wordt. Dit omvat ook de onontvankelijke en onvolledige aanvragen. Dit is een extra stimulans om een voorbespreking te houden.

Omdat de omgevingsvergunning digitaal wordt verwerkt, zal bij een analoge indiening een meerprijs gevraagd worden om de aanvraag te digitaliseren.

 


Wat met vergunningen voor 1 januari 2018?

Milieu- en stedenbouwkundigevergunningen ingediend vóór 1 januari 2018 worden behandeld zoals de huidige bepalingen.

 

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster