Stormtij op komst

- 03 januari 2018 -

De Schelde en haar zijrivieren krijgen vanaf deze namiddag te kampen met gevaarlijk hoge waterpeilen. 

 

Deze namiddag zal het waterpeil van de Schelde in Antwerpen boven 7 meter TAW uitstijgen. Die hoge waterstanden worden ook verder landinwaarts verwacht. De hoogste waterstand in Willebroek wordt verwacht rond 17.25 uur op circa 7.30m à 7.35m TAW(ten gevolge van opstuwing/opperwater). Er worden geen problemen verwacht wat betreft dijkhoogte. De (gecontroleerde) overstromingsbekkens zullen worden aangesproken.

doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster