BIN-Z in de startblokken

- 08 februari 2018 -

Naar analogie van een buurtinformatienetwerk -gestoeld op een samenwerking tussen inwoners uit een bepaalde buurt, gemeente en de lokale politie- gaat er nu in Willebroek een BIN-Z van start.

 

De gemeente Willebroek, de lokale politie Mechelen-Willebroek en de handelsverenigingen zetten hun schouders onder dit BIN-Z. Het BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, is een samenwerkingsverband tussen zelfstandigen en lokale politie binnen de gemeente. Bedoeling is om zo het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, het belang van preventie te verspreiden en uiteraard criminaliteit te verminderen. 


De leden van dit BIN-Z engageren zich om abnormale feiten, gedragingen en personen onmiddellijk door te geven aan de meldkamer van de lokale politie Mechelen-Willebroek (015 464 464). Dit kan de klok rond. Op die manier kunnen handelaars elkaar erg snel op de hoogte brengen wanneer er bijvoorbeeld met vals geld wordt betaald of wanneer ze te maken krijgen met een wisseltruc. Ook de normale contacten met de wijkagent blijven hierbij belangrijk.

 

De politie van haar kant verspreidt gestructureerde BIN-berichten naar de leden van het BIN-Z wanneer zij oordeelt over voldoende nuttige gegevens te beschikken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rode en groene berichten. Rode berichten zijn dringende en belangrijke berichten. Ze worden in real time verspreid naar alle leden bij heel dringende en acute situaties onder de vorm van een gesproken boodschap op de huistelefoon en/of mobiele telefoon. Groene berichten zijn belangrijk, maar niet dringend. Ze worden verspreid via e-mail door de coördinator, op aangeven van de politie. Groene berichten zijn onder meer bedoeld om feedback te geven, preventietips te verspreiden en informatie te geven over veiligheidsfenomenen.

 

Lid worden?

Wil je als handelaar lid worden van het BIN-Z Willebroek? Vul het digitaal invulformulier in. Zo word je opgenomen in de contactenlijsten van de politie.


Meer info?

Voor meer infomatie over het BIN-Z kan je steeds contact opnemen met de lokale politiezone Mechelen-Willebroek of de dienst Lokale Economie van de gemeente.

doorsturen
Aanmelden

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster