Nieuws

meest recent
 • Extra veerboot tijdens werken aan de Baanbrug in Boom

  Baanbrug-Boom-2_c_De-Vlaamse-Waterweg-nv-759x408.jpg - 08 juni 2018 -

  Tijdens de ochtendspits in juni en september wordt een extra veerboot ingelegd om de wachttijden te beperken.

  meer
 • Beslissing OMV Bernaerts Jan

  - 07 juni 2018 -

  Op 25/05/2018 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunningsaanvraag van Bernaerts Jan, voor het renoveren en isoleren van een gevel, plaatsen van rolluiken en vervangen van een veranda, gelegen te Mechelsesteenweg 444 vergund.

           

  De beslissing ligt van 18/06/2018 tot en met 18/07/2018 ter inzage bij de dienst Omgeving, op volgend adres: Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek.

           

  U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/ of vernietiging indienen bij de deputatie van de provincie Antwerpen op het volgende adres Raad van Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 – 1030 Schaarbeek

  meer
 • Opstart BIN De Schalk

  1779526136.jpg - 04 juni 2018 -

  Op woensdag 6 juni om 19.00 uur houden we in ‘de Schobbejak’ een infoavond voor de opstart van BIN De Schalk.

  meer
 • Inventaris bouwkundig erfgoed in provincie Antwerpen

  Dendermondsesteenweg%205%20tot%2013.jpg - 30 mei 2018 -

  Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen. Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.

  meer
 • Kans op noodweer in onze regio

  1722.jpg - 29 mei 2018 -

  De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom het nummer 1722.

  meer
 • Willebroeks project 'Zorgcoach in de Thuiszorg' genomineerd voor een ZiA!

  thumb-zia.png - 25 mei 2018 -

  De ZiA (Zorg in Actie) bekroont de creativiteit en inzet van lokale besturen voor kwalitatieve zorg.

  meer
 • Werken aan aardgasleiding bij Prayon Ruisbroek

  prayon1.jpg - 24 mei 2018 -

  Op 29, 30 en 31 mei kunnen er hierdoor mogelijk een gasgeur en (gecontroleerde) vlammen worden waargenomen.

  meer
 • Hulp bij het isoleren van de gebouwenschil

  - 18 mei 2018 -

  De gemeenten wensen de inwoners te stimuleren om de gebouwschil van hun woningen beter te isoleren.

  Deze gemeenten wensen het uitvoeren van de isolatiemaatregelen aan de woning zo laagdrempelig mogelijk te maken door volledige ontzorging. De gemeente werkt hiervoor samen met de vzw Impact.

   

  Door het aanbieden van diverse groepsaanbiedingen voor het isoleren van de gebouwschil van de woning, waarbij alle inwoners kunnen intekenen, betrachten de gemeenten aan deze doelstelling te voldoen.

  Daar waar bij een groepsaankoop de prijs en aannemer nog niet gekend zijn bij inschrijven, is dit bij een groepsaanbod voorafgaandelijk wel reeds vastgelegd. lnschrijvers op een groepsaanbod kunnen daardoor op korte termijn een offerte ontvangen en dienen geen veiling af te wachten.

  meer
 • Workshop 'Omgaan met dementie'

  action-adult-affection-339620%20%281%29.jpg - 18 mei 2018 -

  Op dinsdag 29 mei kan je als mantelzorger in Lokaal Dienstencentrum De Wilg deelnemen aan een workshop 'Omgaan met dementie'.

  meer
 • Grondige renovatie baanbrug Boom gepland

  baanbrug.PNG - 17 mei 2018 -

  Op 28 mei 2018 start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. 

  meer
doorsturen

Organisatie Willebroek - Pastorijstraat 1  - 2830 Willebroek - Tel. 03 866 90 00 - gratis nummer 0800 92830 - Fax 03 886 16 32 - E-mail info@willebroek.be

Contact webmaster